دست نوشته های یک معلم

 

1 – حضرت محمد ابتدا مردم را چگونه به دین اسلام دعوت می کرد ؟

2 – پیامبر چند سال مردم را مخفیانه مردم را به دین اسلام دعوت کرد ؟

3 – کافران و ثروتمندان مکه چرا از گسترش اسلام احساس خطر می کردند ؟

4 – کافران در ابتدا برای جلوگیری از گسترش اسلام دست به چه اقدامی زدند ؟

5 – چرا پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور دادند به حبشه هجرت کنند ؟

6 – اولین هجرت مسلمانان به کجا بود ؟

7 – چرا پیامبر کشور حبشه را برای هجرت مسلمانان انتخاب کردند ؟

8 – سرپرست مهاجران به حبشه چه کسی بودند ؟

9 – مهاجران به حبشه با چه وسیله ای و از طریق چه دریایی به حبشه هجرت کردند ؟

10 – پادشاه حبشه که بود و پیرو چه دینی بود ؟

11 – وقتی کفار قریش نتوانستند از هجرت مسلمانان به حبشه جلوگیری کنند

 دست به چه کاری زدند ؟

12 – پیمان قطع رابطه ی کفار با با مسلمانان شامل چه موادی بود ؟

13 – کفار عهد نامه را در کجا آویزان کردند ؟

14 – پیامبر و یارانش در مدت قطع رابطه در کجا به سر بردند ؟

15 – پیامبر و یارانش چند سال در محاصره ی کفار به سر بردند  .

16 – سرنجام عهد نامه چه شد ؟

17 – پیامبر چگونه پیام خود را به مردم روستاها و شهر های اطراف می رساند ؟

18 – علت اینکه زائران خانه ی کعبه هفت بار مسیر بین کوه صفا و مروه را طی می کنند ؟

 

 

درس دوم  تاریخ پنجم :

1 – حضرت محمد ابتدا مردم را چگونه به دین اسلام دعوت می کرد ؟

2 – پیامبر چند سال مردم را مخفیانه مردم را به دین اسلام دعوت کرد ؟

3 – کافران و ثروتمندان مکه چرا از گسترش اسلام احساس خطر می کردند ؟

4 – کافران در ابتدا برای جلوگیری از گسترش اسلام دست به چه اقدامی زدند ؟

5 – چرا پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور دادند به حبشه هجرت کنند ؟

6 – اولین هجرت مسلمانان به کجا بود ؟

7 – چرا پیامبر کشور حبشه را برای هجرت مسلمانان انتخاب کردند ؟

8 – سرپرست مهاجران به حبشه چه کسی بودند ؟

9 – مهاجران به حبشه با چه وسیله ای و از طریق چه دریایی به حبشه هجرت کردند ؟

10 – پادشاه حبشه که بود و پیرو چه دینی بود ؟

11 – وقتی کفار قریش نتوانستند از هجرت مسلمانان به حبشه جلوگیری کنند دست به چه کاری زدند ؟

12 – پیمان قطع رابطه ی کفار با با مسلمانان شامل چه موادی بود ؟

13 – کفار عهد نامه را در کجا آویزان کردند ؟

14 – پیامبر و یارانش در مدت قطع رابطه در کجا به سر بردند ؟

15 – پیامبر و یارانش چند سال در محاصره ی کفار به سر بردند  .

16 – سرنجام عهد نامه چه شد ؟

17 – پیامبر چگونه پیام خود را به مردم روستاها و شهر های اطراف می رساند ؟

18 – علت اینکه زائران خانه ی کعبه هفت بار مسیر بین کوه صفا و مروه را طی می کنند ؟

 

درس سوم تاریخ پنجم :

چرا بت پرستان تصمیم به قتل پیامبر گرفتند ؟

2 – پیامبر چگونه از تصمیم آنان با خبر شد ؟

3 – چه کسی به جای پیامبر در بستر او خوابید ؟

4 – مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود ؟

5 – مبدا تاریخ مسلمانان چیست ؟

6 – چند سال شمسی از هجرت پیامبر به مدینه می گذرد ؟

7 – جهاد در راه خدا یعنی چه ؟

8 – چرا پیامبر مجبور می شد جهاد کنند ؟

9 - مهم ترین جنگ های پیامبر چه نام داشت ؟

 10 – سر دسته ی مخالفان پیامبر ئر مکه چه کسی بود ؟

11 – مسلمانان چگونه شهر مکه را فتح کردند ؟

12 – پیامبر پس از فتح مکه چه کردند ؟

13 – چرا پیامبر پادشاهان کشور های مختلف را به دین اسلام دعوت کردند ؟

14 – پیامبر برای پادشاهان چه کشور هایی نامه نوشت ؟

15 – پیامبر در چه سالی برای پادشاهان کشور های مختلف نامه نوشت ؟

16 – پادشاه ایران در زمان پیامبر که بود ؟

17 – پادشاه ایران پس از خواندن نامه ی پیامبر چه کرد ؟

18 – وقتی پیامبر از خبر پاره شدن نامه اش توسط خسرو پرویز آگاه شدند چه گفتند

19 – پیامبر در چند سالگی و در کجا رحلت کردند ؟

20 – پیامبر چگونه زندگی می کردند ؟

21 – مسجد معروف پیامبر در کجاست ؟

22 - سه خصوصیت اخلاقی پیامبر را بیان کنید .

23 – چه کسی پیامبر را با خود به سفر های بازرگانی می برد ؟

درس چهارم :

1 – چرا پس از رحلت پیامبر بین مسلمانان اختلاف افتاد ؟

2 – خلافت یعنی چه ؟

3 – بیعت کردن یعنی چه ؟

4 – پس از پیامبر چه کسی به خلافت رسید ؟

5 – پیامبر چه کسی را برای جانشینی خود انتخاب کرده بودند ؟

6 – چرا حضرت علی و یارانش پس از انتخاب ابوبکر سکوت کردند ؟

7 – تاثیر سکوت حضرت علی در پیشرفت اسلام چه بود ؟

8 – مدت خلافت ابوبکر چند سال طول کشید ؟

9 – بعد از ابوبکر چه کسی به خلافت رسید ؟

10 – در زمان عمر چه کشوری به قلمرو اسلام افزوده شد ؟

11 – عمر چند سال خلافت کرد ؟

12 – سر انجام عمر چه شد ؟

13 – پس از عمر چه کسی به خلافت رسید ؟

14 – چرا در زمان عثمان مردم ناراضی شدند ؟

15 – سر انجام عثمان چه شد ؟

16 – پس از عثمان چه کسی به خلافت رسید ؟

17 - در زمان کدام خلیفه مسلمانان به ایران حمله کردند ؟

درس پنجم :

1 – حضرت علی شهر ................ در کشور ............... را مرکز خلافت خود قرار داد .

2 – چرا برخی از سود جویان بیعت خود با حضرت علی را شکستند ؟

3 -  جنگ حضرت علی با سود جویان چه نام داشت ؟

4 – چه سرزمینی از حکومت حضرت علی پیروی نکرد ؟

5 – چرا سرزمین شام از حکومت حضرت علی پیروی نکرد ؟

6 – چرا حضرت علی معاویه را از حکوت شام بر کنار کرد ؟

7 – در جنگ بین حضرت علی و معاویه چه اتفاقاتی افتاد ؟

8 – در چه جنگی دشمنان حضرت علی قران ها را بر سر نیزه کردند ؟ چرا ؟

9 – نماینده سپاه معاویه که بود ؟

10-  نماینده ی سپاه حضرت علی که بود ؟

 11 – نتیجه ی داوری نمایندگان دو لشگر معاویه و حضرت علی چه بود ؟

12 – خوارج چه کسانی بودند ؟

13 – جنگ حضرت علی با خوارج چه نام داشت ؟

14 – نتیجه ی جنگ حضرت علی با خوارج چه بود ؟ 

 

درس اول جغرافی پنجم  :

 

1 – چهار جهت اصلی را نام ببرید و در شکل روبرو نمایش دهید .

2- چهار جهت فرعی را بنویسید و در شکل روبرو نمایش دهید .

3 – نام استان ها را در جدولی مانند زیر نوشته و مرکز هر کدام را بنویسید

 

مرکز استان

نام استان

 

مرکز استان

نام استان

 

 

مشهد

خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – کشوور ایران به قسمت های مختلفی تقسیم شده است . نام هر قسمت آن چیست ؟

5 – نام استان شما چیست ؟

6 – مرکز استان شما کجاست ؟

7 – معمولا بزرگ ترین و پر جمعیت ترین شهر هر استان چه نام دارد ؟

8 – مرکز استان به  چه شهری می گویند ؟

9 – هر استان به چند ....................... تقسیم می شود .

10 – استان خراسان رضوی شامل کدام شهرستان ها است ؟

11 – استان کردستان شامل کدام شهرستان ها است ؟

12 – در هر شهرستان ، تعدادی ................ و ............ وجود دارد .

13 – نقشه ی استان های ایران را بکش و به سوالات مربوط به آن پاسخ بده .

14 – استان های شمال ایران ( ناحیه ی خزری ) را نام برده روی نقشه مشخص کنید .

15 – کشور ایران دارای چند استان است ؟

16 – استان های کنار دریای عمان و خلیج فارس را روی نقشه نمایش داده و نام ببرید .

 17 – چهار استان که در ناحیه ی کوهستانی قرار دارند را نام ببرید .

18 – مساحت کشور ایران چند کیلو متر مربع است ؟

19 - مساحت استان خراسان رضوی چند کیلو متر مربع است ؟

 

درس دوم جغرافیا

 :

1 – جمعیت را تعریف کنید .

2 - جمعیت کشور ایران چند نفر است ؟

3 – جمعیت استان خراسان رضوی چند نفر است ؟

4 – نمودار جمعیت ایران در سال های گذشته را کشیده و آن را تفسیر کنید .

5 – دلایل افزایش جمعیت را بنویسید .

6 – دلایل کاهش جمعیت را بنویسید .

7 – مهاجرت یعنی چه ؟

8 – بیش ترین تراکم جمعیت در کدام قست ایران است ؟

9 - چرا تراکم جمعیت در ناحیه ی خزری زیاداست ؟

 10 – در کدام ناحیه فاصله ی شهر ها و روستاها بسیار کم است ؟

11 – پراکندگی جمعیت در نواحی مرکزی چه تفاوتی با ناحیه ی خزری دارد ؟ چرا ؟

12 – هر چه از مرکز ایران به سمت کوهپایه ها ی البرز و زاگرس پیش می رویم تعداد شهر ها و روستا ها چگونه تغییر می کند ؟

13 – چرا در ناحیه ی کوهپایه ای ایران روستاها و شهر های پرجمعیتی بوجود آمده است ؟

14 -  پر جمعیت ترین شهر های کوهپایه ای ایران را نام ببرید . 

15 – چگونه جمعیت یک مکان افزایش می یابد ؟

 

درس سوم جغرافیا :

1 – چرا انسان برای ادامه ی زندگی خود به کشاورزی نیاز دارد ؟

2 – مهم ترین محصول کشاورزی ایران .............. و ................ است .

3 – چرا مهم ترین محصول کشاورزی ایران گندم و جو است ؟

4 – چه محصولاتی در بیش تر نواحی ایران کشت می شود ؟

5 – کشت گندم و جو به چند روش انجام می شود ؟

6 – کشت آبی به چه نو کشتی می گویند ؟

7 – کشت دیم به چه نوع کشتی می گویند ؟

8 –کشت برنج به چه شرایطی نیاز مند است ؟

9 – بیش تر برنج ایران در چه استان هایی کشت می شود ؟

 10 – کشت چای به چه شرایطی نیاز مند است ؟

11 – بیش ترین محصول چای در کدام استان کشت می شود ؟

12 – خرما در کدام نواحی ایران کشت می شو.د ؟ چرا ؟

13 –  درکدام استان ها خرما کشت می شود ؟

14 – پسته در چه نواحی کشت می شود ؟

15 – پسته در کدام استان ها کشت می شود ؟

16 – کدام محصولات کشاورزی ایران به کشورهای جهان صاد می شود ؟

17 – چغندر قند در کدام استان ها کشت می شود ؟

18 – مرکبات در کدام استان ها کشت می شود ؟

19 – نیشکر در کدام استان کشت می شود ؟

20 – انگور در کدام استان ها بیش تر کشت می شود ؟

21 – پنبه بیش تر در کدام استان ها کشت می شود ؟

22 – کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب هستند ؟

23 – کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیستند ؟ چرا ؟

24 – در گذشته انسان برای کشاورزی از چه وسایلی استفاده می کرد ؟

25 – ماشین های کشاورزی در چه کار هایی به انسان کمک می کنند ؟

26 – استفاده از ماشین های کشاورزی چه تاثیری بر تولید محصولات کشاورزی دارد ؟

27 – دامپروری یعنی چه ؟

28 -  امروزه دامپروری در کشور ما به چند صورت انجام می شود ؟

29 – کار اصلی ایلات و عشایر چیست ؟

30 – عشایر چرا کوچ می کنند ؟

31 -  عشایر در فصل تابستان به ............ یعنی (             ) کوچ می کنند .

32 – عشایر در فصل زمستان به ............ یعنی (             ) کوچ می کنند .

33 – چرا در نزدیکی شهرها دام پروری ها و مرغداری های بزرگ بوجود آمده است

 

سوالات درس چهارم جغرافی پنجم :

1 – مهم ترین منابع انرژی ................ و ..................... است .

2 – سوخت را تعریف کنید .

3 – کشور ایران به علت وجود منابع ................ و .................... در جهان اهمیت خاصی دارد .

4 – بیش تر منابع نفت ایران در سمت ...................... قرار دارد .

5 – نام استان مهم نفت خیز ایران چیست ؟

6 – منابع مهم گاز ایران در کجا و در کدام استان ها قرار دارند ؟

7 – نفت خام در ....................... تصفیه می شود .

8 – مهم ترین پالایشگاه کشور ایران .................... است .

9 – بخش زیادی از نفت خام کشور ایران ................ می شود .

10 – نام چهار استان که پالایشگاه دارند را بنویسید

 

[ چهارم مرداد ۱۳۸۸ ] [ 16:46 ] [ M_2_Z ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
امکانات وب